Wniosek o preferencyjny zakup węgla - dowiedz się więcej  |  Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON. WT. CZW.: 7:30-15:30  ŚR.: 7:30-16:00  PT.: 7:30-15:00   

  • EN
  • DE
  • UA

Nasza Niepodległa – festiwal historyczny

W ramach ostatniego roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w sobotę 5 listopada w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków miał miejsce finał projektu pn. „Nasza Niepodległa – festiwal historyczny”. Organizatorami tego niecodziennego wydarzenia byli: Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Festiwal poświęcony tematyce narodowo-niepodległościowej w Trzebnicy był ostatnim projektem zrealizowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Głównymi celami programu były popularyzacja historii Polski, wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, a także przypomnienie i upamiętnienie wydarzeń, które pozwoliły Polakom odzyskać wolność.

Wydarzenie rozpoczęło się od hymnu Polski w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W uroczystym otwarciu festiwalu wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin, Wiceburmistrz Gminy Trzebnica Krystyna Haładaj, Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Mateuszem Staniszem, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, Andrzej Jerie z Centrum Historii Zajezdnia oraz dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych.

Na początek wszystkich zebranych w imieniu Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego przywitał Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, który następnie w kilku słowach przybliżył ideę rządowego projektu „Niepodległa”. – Szanowny Panie Burmistrzu, Pani Poseł, Panie Kuratorze, Panie Przewodniczący, żołnierze, kombatanci, rekonstruktorzy historii i wszyscy zgromadzeni w tej pięknej, nowoczesnej hali w Trzebnicy z okazji podsumowania programu „Niepodległa”. Ten ważny i niezwykły na swój sposób program trwający przez 6 lat, pozwolił wielokrotnie przybliżać czasami nie do końca poznane epizody z przeszłości naszej ojczyzny. W ramach programu przypomniano dzieje Flotylli Pińskiej, zorganizowano konferencję naukową pn. „Zwycięzcom 1920”, przypominającą najważniejszych polskich dowódców wojny polsko-bolszewickiej. Szczegółowo o wszystkich zrealizowanych przez nas projektach opowie Piotr Piss, pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. programu „Niepodległa” Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przez lata zajmował się organizacją największych przedsięwzięć – powiedział wicewojewoda Jarosław Kresa i podkreślił również, że niezmiernie cieszy się z faktu, iż coraz więcej młodych ludzi angażuje się w tego typu wydarzenia. – Możemy dzisiaj zobaczyć w pięknych mundurach żołnierzy 58. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, mamy powstańców wielkopolskich, mamy żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To wszystko, co dzisiaj zobaczymy, ma przypomnieć nam, że niepodległość to fundament, wartość bezwzględna i elementarna. Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez 6 lat zaangażowani byli na terenie naszego województwa w realizację programu „Niepodległa”. Gratuluję i dziękuję za ogrom pracy, za pomysłowość i kreatywność. Niech dzisiejsze spotkanie będzie okazją do cieszenia z niepodległej Polski i gratulowania wszystkim, tym którzy współorganizowali wspaniałe projekty – zakończył wicewojewoda.

Następnie głos zabrał burmistrz Marek Długozima, który w swoim wystąpieniu podsumował działania, jakie Gmina Trzebnica w ostatnich latach podjęła na rzecz budowania pamięci o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. – Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości i Was drodzy trzebniczanie. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejsze wydarzenie zgromadziło tutaj tak wielu uczniów z naszych szkół i przedszkoli.  Dodam, że naszą Gminę reprezentują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, która ma bogatą tradycję patriotyczną i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej. Cztery lata temu w całej Polsce obchodziliśmy wspaniałą rocznicę – Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przez nasz kraj przetoczył się prawdziwy festiwal wydarzeń, uroczystości i licznych projektów. Wszystkie miały na celu jedno: przypomnieć, jak ważną wartością jest wolność. Ogromnie się cieszę, że dziś, w naszym mieście możemy podsumować to, co wydarzyło się w tym czasie na całym Dolnym Śląsku. Wybór naszego miasta jest nieprzypadkowy, bowiem dzięki wielu podjętym przeze mnie inicjatywom, wyrosło ono na przestrzeni ostatnich lat na prawdziwą enklawę patriotyzmu. Jednym z ważniejszych wydarzeń zorganizowanym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polaków było odsłonięcie Pomnika Wolności. Uznałem bowiem, że ten pomnik będzie najtrwalszym i najpiękniejszym wyrazem naszej pamięci, i że w pewien symboliczny sposób przekażę go nie tylko współczesnym, ale i przyszłym pokoleniom trzebniczan. W naszej gminie odbyły się w tym czasie również liczne wydarzenia kulturalne, religijne, społeczne, czy sportowe. Gmina Trzebnica współorganizowała m.in. konferencje i sympozja nawiązujące do historii Polski. Dodatkowo, wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, współfinansowała książkę pod tytułem „100 lat Niepodległej” pod redakcją prof. Grzegorza Straucholda. W tym czasie odbyło się wspaniały „Koncert Wolności”, zorganizowany w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Tron Piotrowy – powiedział burmistrz i dodał: – Moim obowiązkiem, jako burmistrza jest pielęgnowanie pamięci narodowej i szerzenie patriotyzmu wśród młodych pokoleń na terenie naszej Małej Ojczyzny. Z tego powodu każdego roku w Gminie Trzebnica odbywa się wiele wydarzeń o charakterze patriotyczno-narodowościowym m.in. czcimy Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej, składamy kwiaty przy tablicy upamiętniającej Dzień Żołnierzy Wyklętych, z należytą czcią świętujemy Obchody święta Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Polskiej, Dzień Wojska Polskiego, Narodowe Święto Niepodległości, czy Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej, a także podejmujemy kolejne inicjatywy mające na celu uhonorowanie ludzi oddanych naszej ojczyźnie – jak choćby odsłonięcie Pomnika gen. Ryszarda Kuklińskiego, czy popiersia bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego – powiedział burmistrz, który kontynuując swoją wypowiedź, przypomniał, że kilka miesięcy temu wspólnie z wojewodą Jarosławem Obremskim podpisał akt erekcyjny pod budowę Muzeum Armii Krajowej w Trzebnicy. – Zależy mi, by było to miejsce, w którym nie tylko będziemy ocalać historię od zapomnienia, ale w którym będziemy także edukować i inspirować do szukania własnych korzeni oraz budowania poczucia tożsamości narodowej i lokalnej – zakończył.

Do zgromadzonych zwróciła się także posłanka Agnieszka Soin:  – Dziękuję za zaproszenie i gratuluję Wojewodzie Dolnośląskiemu Panu Jarosławowi Obremskiemu i Burmistrzowi Panu Markowi Długozimie za organizowanie dzisiejszej uroczystości, która ma nam przypomnieć, że odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli było możliwe nie tylko dzięki korzystnym wydarzeniom na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim dlatego, że  duch wolności, solidarności i braterstwa nie umarł w Polakach.

Po uroczystym otwarciu festiwalu, w gminnej hali wybrzmiały pieśni patriotyczne, które zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod batutą zastępcy dowódcy kapelmistrza podpor. Łukasza Turka.

Oprócz wspaniałego koncertu w tym dniu na uczestników czekało wiele atrakcji historycznych. Jedną z nich był spektakl teatralny pt. „Urodziny Marszałka” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wyjątkową częścią festiwalu były także stoiska przygotowane przez uczniów dolnośląskich szkół, muzea, rekonstruktorów historycznych m.in. ze Studia Historycznego Huzar, stoisko Instytutu Pamięci Narodowej, stoisko Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego oraz wojskowe stoiska promocyjne: 3. Brygady Radiotechnicznej, 2. Wojskowego Szpitala Polowego, 2. „Oleśnickiej Kampanii Regulacji Ruchu”, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Akademii Wojsk Lądowych, 31. Batalionu Radiotechnicznego i 16. Dolnośląskiej Brygady Ochrony Terytorialnej. Dodatkowo, w specjalnie przygotowanej sali filmowej, zaprezentowano krótkie filmy fabularyzowane o postaciach z II RP związanych z Dolnym Śląskiem oraz inne filmy, które powstały w trakcie trwania programu „Niepodległa”. Jedną z atrakcji festiwalu była także wojskowa grochówka.

Partnerami wydarzenia byli: Muzeum Historii Polski i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.