Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Ważne porozumienie podpisane

Czternaście gmin i miast Dolnego Śląska, wśród których jest Gmina Trzebnica, podpisało 9 lipca ważne Porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu instrumentowi do podziału pomiędzy podmiotami, którzy podpisali porozumienie będzie aż 1 miliard zł przeznaczony na realizację nowych inwestycji. 

W Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia Porozumienie podpisali (tradycyjnie i elektronicznie) przedstawiciele: Miasta Wrocław, Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Miasta i Gminy Siechnice, Miasta i Gminy Trzebnica, Miasta i Gminy Sobótka, Miasta Oleśnica, Gminy Długołęka, Gminy Czernica, Gminy Żórawina, Gminy Kobierzyce, Gminy Miękinia, Gminy Wisznia Mała i Gminy Oleśnica.

Następnie, w gabinecie Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza odbyła się Konferencja Prasowa z udziałem wszystkich sygnatariuszy Porozumienia, gdzie wyjaśniono zasady i cele funkcjonowania ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są jednym z nowych instrumentów wprowadzonych przez Komisję Europejską na okres programowania 2012-2020, które mają przyczynić się do poprawy wykorzystania środków strukturalnych na określonych obszarach. ZIT mają służyć realizacji zintegrowanej strategii rozwoju danego terytorium.

Instrument ZIT zakłada delegację części zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych (np. wybór projektów, przygotowanie kryteriów wyboru projektów etc) na poziom niższy niż regionalny (subregionalny lub lokalny) w celu realizacji zintegrowanych projektów, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fundusz Społecznego. Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa reprezentującego dany obszar.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima – Gmina Trzebnica odważnie i konsekwentnie realizuje swoje inwestycje, posiadając przy tym wysokie wskaźniki wykorzystania środków ze źródeł zewnętrznych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego otwierają przed nami nowe możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na kolejne przedsięwzięcia. Wraz z pozostałymi przedstawicielami gmin i miast Dolnego Śląska chętnie zaangażowałem się w powstanie tego projektu. Jestem przekonany, że ZIT daje Gminie Trzebnica realną możliwość dodatkowego rozwoju.

SAM_8902.jpeg
Podpisanie Porozumienia odbyło się w Sali Sesyjnej Rady Miasta Wrocławia.

SAM_8904.jpeg
Porozumienie zostało podpisane tradcyjnie. 

SAM_8935.jpeg
Kazdy z czternastu sygatariuszy podpisał dokument takze elektronicznie.

SAM_8943.jpeg
Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu Porozumienia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

SAM_8950.jpeg
Konferencja prasowa w gabinecie Prezydenta Wrocławia.

SAM_8977.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima udzielił wypowiedzi do Faktów TVP Wrocław.