• EN
  • DE
  • UA

,,Poznaj Polskę”

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

Nazwa projektu: ,,Poznaj Polskę”.

Wartość całkowita projektu: 179 463,00 zł

Kwota dofinansowania: 128 608,00 zł

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

PolskiLad.jpeg

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png

Poznaj Polskę Logo.jpeg