Szanowni Państwo, od 3 lipca (do 1 września) obowiązują nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON.-PT. 7:00-15:00

  • EN
  • DE
  • UA

Informacja o sprzedaży węgla przez gminę w 2023

Szanowni Państwo,

Gmina Trzebnica korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla.

Przypominam wszystkim mieszkańcom zainteresowanym zakupem węgla na zasadach preferencyjnych o konieczności ponownego złożenia wniosku o zakup węgla. Wnioski można składać nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku. Wszystkie wnioski złożone wcześniej pozostaną bez rozpatrzenia. Wymóg ten dotyczy zarówno tych osób, które zakupiły węgiel na zasadach preferencyjnych w roku 2022, jak też tych, które w roku 2022 złożyły wniosek o zakup węgla, ale go nie zakupiły. Wymóg taki nakładają zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


O zakup węgla mogą ubiegać się osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy (świadczenie wypłacane w roku 2022 w kwocie 3000 zł), są mieszkańcami Gminy Trzebnica i nie zakupiły węgla w sezonie grzewczym przypadającym na lata 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. W jednym gospodarstwie domowym można złożyć wniosek na maksymalnie 3 tony węgla. 1,5 tony węgla w roku 2022 i taką samą ilość w 2023 roku. Osoby, które nie zakupiły węgla na zasadach preferencyjnych w roku 2022, mogą całą tę ilość zamówić w roku 2023.

Zwracam się z prośbą, by wniosek był wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. Kontakt z mieszkańcami będzie się odbywał jedynie drogą telefoniczną. Wysłanie niezbędnej dokumentacji (np. faktury pro-forma) drogą elektroniczną będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy na wniosku zostanie podany adres mailowy w sposób czytelny. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia w urzędzie. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę dwustronnie (wniosek i RODO).


Kontakt z Wnioskodawcami i sprzedaż węgla rozpocznie się w momencie dostaw węgla z kopalni do Gminy. Transport surowca jest wliczony w cenę jego zakupu. 


W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod numerem telefonu 71 388 81 84.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 lub elektronicznie poprzez EPUAP.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku. 

 

podpis3.png

 

 

 

 

PDFWniosek o preferencyjny zakup węgla (Pobierz wypełnij i dostarcz do urzędu miejskiego w Trzebnicy) (937,87KB)