Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

 • EN
 • DE
 • UA

Informacja o sprzedaży węgla przez gminę w 2023

Szanowni Państwo,

Gmina Trzebnica korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla.

Przypominam wszystkim mieszkańcom zainteresowanym zakupem węgla na zasadach preferencyjnych o konieczności ponownego złożenia wniosku o zakup węgla. Wnioski można składać nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku. Wszystkie wnioski złożone wcześniej pozostaną bez rozpatrzenia. Wymóg ten dotyczy zarówno tych osób, które zakupiły węgiel na zasadach preferencyjnych w roku 2022, jak też tych, które w roku 2022 złożyły wniosek o zakup węgla, ale go nie zakupiły. Wymóg taki nakładają zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


O zakup węgla mogą ubiegać się osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy (świadczenie wypłacane w roku 2022 w kwocie 3000 zł), są mieszkańcami Gminy Trzebnica i nie zakupiły węgla w sezonie grzewczym przypadającym na lata 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. W jednym gospodarstwie domowym można złożyć wniosek na maksymalnie 3 tony węgla. 1,5 tony węgla w roku 2022 i taką samą ilość w 2023 roku. Osoby, które nie zakupiły węgla na zasadach preferencyjnych w roku 2022, mogą całą tę ilość zamówić w roku 2023.

Zwracam się z prośbą, by wniosek był wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. Kontakt z mieszkańcami będzie się odbywał jedynie drogą telefoniczną. Wysłanie niezbędnej dokumentacji (np. faktury pro-forma) drogą elektroniczną będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy na wniosku zostanie podany adres mailowy w sposób czytelny. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia w urzędzie. Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę dwustronnie (wniosek i RODO).


Kontakt z Wnioskodawcami i sprzedaż węgla rozpocznie się w momencie dostaw węgla z kopalni do Gminy. Transport surowca jest wliczony w cenę jego zakupu. 


W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod numerem telefonu 71 388 81 84.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 lub elektronicznie poprzez EPUAP.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku. 

 

podpis3.png

 

 

 

 

PDFWniosek o preferencyjny zakup węgla (Pobierz wypełnij i dostarcz do urzędu miejskiego w Trzebnicy) (937,87KB)

 

 • Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Trzebnica

  image.png

  12 maja 2023 r. w Gminie Trzebnica rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł za tonę.

 • Komunikat ws. zakupu węgla po cenie preferencyjnej

  komunikat-04.jpeg

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z chwilowym brakiem ciągłości realizacji dostaw węgla ze strony Polskiej Grupy Górniczej S.A., chwilowo wstrzymujemy sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

 • Zmiana organizacji pracy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

  1.png

  Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac polegających na sprzedaży i dystrybucji paliw stałych (węgla) dla gospodarstw domowych nastąpi zmiana organizacji pracy przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się  przy ul. Milickiej 47. GPSZOK  będzie dostępny dla mieszkańców wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 15.00, w pozostałych dniach wjazd na teren GPSZOK i pozostawienie tam odpadów będzie niemożliwe. Powyższe zmiany będą obowiązywały od dnia 16.01.2023 r. aż do odwołania. 

 • Instrukcja krok po kroku - co zrobić, aby skorzystać z możliwości zakupu

  Już niebawem do naszej gminy dotrą pierwsze transporty węgla. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o jego zakup po preferencyjnej cenie, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją krok po kroku - co zrobić, by skorzystać z możliwości zakupu surówca wraz z informacją, komu taki zakup przysługuje.

  Już niebawem do naszej gminy dotrą pierwsze transporty węgla. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o jego zakup po preferencyjnej cenie, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją krok po kroku - co zrobić, by skorzystać z możliwości zakupu surówca wraz z informacją, komu taki zakup przysługuje.