• EN
  • DE
  • UA

,,Remont drogi gminnej Trzebnica - Raszów’’.

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica otrzymała środki finansowe z Lasów Państwowych na wspólną realizacje inwestycji.

Nazwa projektu: ,,Remont drogi gminnej Trzebnica - Raszów’’.

Wartość całkowita projektu: 300 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 200 000,00 zł

 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu pierwszego etapu remontu istniejącej nawierzchni na podbudowie z kruszywa łamanego i ułożeniu warstwy bitumicznej. Szerokość odcinka istniejącej jezdni drogi gminnej nie ulegnie zmianie.