Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

,,Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy’’.

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu rządowego pn. ,,Infrastruktura szkolnictwa artystycznego’’.

Nazwa projektu: ,,Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy’’.

Wartość całkowita projektu: 98 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 38 900,00 zł

Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy umożliwia edukację muzyczną uczniów Gminy Trzebnica, a także gmin ościennych. Szkoła jest jedyną placówką o charakterze artystycznym w powiecie. Szkoła powstała w 2014 roku po remoncie obiektu wpisanego do ewidencji zabytków woj. Dolnośląskiego, dlatego też nieustannie poddawana jest remontom, pracom naprawczym oraz wzbogacaniem wyposażenia. W roku szkolnym 2020/2021 naukę pobierało 120 uczniów w 11 klasach. Uczniowie kształcą się w klasach fortepianu, akordeonu, skrzypiec, gitary, wiolonczeli, fletu, klarnetu, saksofonu, waltorni, trąbki. Projekt obejmuje zakup dobrej klasy fortepianu, celem rozszerzenia oferty kulturalnej placówki, a także zachęceniem uczniów do rozwoju nauki na tym instrumencie. Zakupiony instrument będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym placówki.

13.jpeg