Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

„Remont świetlicy wiejskiej w Koniowie”

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Nazwa projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w Koniowie”

Wartość całkowita projektu: 87 330,39 zł

Kwota dofinansowania: 39 999,00 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 47 331,39 zł

 

W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone prace remontowe wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Koniowie. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną jak również pobudzenie aktywności i samoorganizacji mieszkańców wsi Koniowo poprzez zapewnienie im niezbędnej do tego infrastruktury.

logo swietlica koniowo.jpeg