• EN
  • DE
  • UA

,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina”.

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Nazwa projektu: ,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina”.

Wartość całkowita projektu: 2 240 009,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 344 005,40 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 896 003,60 zł

 

Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, podniesie standard techniczny połączeń drogowych oraz zwiększy dostęp do miejsc użyteczności publicznej. Przebudowa drogi gruntowej  poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, udoskonali spójność sieci dróg gminnych i podniesie standard techniczny połączeń drogowych stanowiących dojazd do dróg wyższego rzędu. Droga korzystnie wpłynie na dostęp do terenów inwestycyjnych.