• EN
  • DE
  • UA

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Strona Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu: www.wcrwroclaw.wp.mil.pl.
 

plakat dzsw_WCRWro.jpeg