Od 1 lipca do 2 września 2022 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie: pon.-pt. 7:00-15:00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 15:00-15:15 | Solidarni z Ukrainą - jak możemy pomóc?  |  #SzczepimySię  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE
  • UA

,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia

dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich


w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

o numerze 1480/2022

 

 

Nazwa projektu: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wartość całkowita projektu: 1 700.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 700.000,00 zł

 

Pandemia COVID-19 pokazała, wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia
w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Celem dofinansowania jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

1.jpeg