• EN
  • DE
  • UA

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

 

Nazwa zadania: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz w formie pobytu całodobowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 na rzecz mieszkańców Gminy Trzebnica.

Zainteresowane organizacje zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami otwartego konkursu na stronie: https://bip.ops.trzebnica.pl/artykul/97/133/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-przez-organizacje-pozarzadowe-i-inne-uprawnione-podmioty

 

plakat_fundusz_celowy_420x297.jpeg