• EN
  • DE
  • UA

Wykaz nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie znajduje się na naszej stronie BIP (kliknij tutaj)