• EN
  • DE
  • UA

Materiały informacyjne dla uchodźców z kancelarii Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami dla uchodźców nadesłanymi z kancelarii Prezydenta RP.

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, została przygotowana nowa, zaktualizowana wersja.

W aktualnej wersji ulotki zostały uwzględnione najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne również na stronie internetowej www.prezydent.pl.

PDFUlotka informacyjna_EN_17.03.pdf (506,28KB)

PDFUlotka informacyjna_PL_17.03.pdf (432,44KB)

PDFUlotka informacyjna_RU_17.03.pdf (512,62KB)

PDFUlotka informacyjna_UA_17.03.pdf (489,62KB)