Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w roku 2022  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2022 w następujących obszarach:

  • podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Kompletne oferty wraz z podpisaną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć do dnia 22.02.2022 roku do godziny 14.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

 

Więcej na bip.trzebnica.pl.