Od 1 lipca do 2 września 2022 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie: pon.-pt. 7:00-15:00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 15:00-15:15 | Solidarni z Ukrainą - jak możemy pomóc?  |  #SzczepimySię  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE
  • UA

„Cyfrowa Gmina”.

znaki_strona_www.png

Pragniemy poinformować iż, Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Nazwa projektu: ,,Cyfrowa Gmina

Wartość całkowita projektu: 1 154 109,00 zł

Kwota dofinansowania: 681 817,37 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 472 291,63 zł

 

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników.

Celem dofinansowania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

cg_logo_dark.23c7ba53.png
1.jpeg