#SzczepimySię |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Laboratoria przyszłości

Burmistrz Marek Długozima pozyskał 741 700,00 z rządowego projektu ,,Laboratoria przyszłości’’. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Dzięki temu dofinansowaniu możliwym był zakup nowoczesnego sprzętu do wszystkich szkół na terenie Gminy Trzebnica.

- W ubiegłą środę podpisałem umowę na jego dostawę z firmą Moje Bambino z Łodzi, a pierwsze paczki już trafiły do szkół. Zostały one wyposażone m.in. w drukarki 3D, komputery do ich obsługi, aparaty fotograficzne, gimbale, stoły wraz z oprzyrządowaniem do nauki techniki, klocki do nauki robotyki i wiele innych – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: - Udział w tym programie, to kolejny z elementów rozwoju infrastruktury szkół gminnych. Zakupiony sprzęt pomoże w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym – podsumowuje.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.