Od 1 lipca do 2 września 2022 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie: pon.-pt. 7:00-15:00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 15:00-15:15 | Solidarni z Ukrainą - jak możemy pomóc?  |  #SzczepimySię  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE
  • UA

,,Funkcjonowanie Gminnego Żłobka im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy’’.

znaki_strona_www.png

Gmina Trzebnica otrzymała wsparcie finansowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Wartość całkowita projektu: 147 150,00 zł

Kwota dofinansowania: 117 720,00 zł

Wkład własny Gminy Trzebnica: 29 430,00 zł

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki