#SzczepimySię |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Uroczystości Jadwiżańskie

Tegoroczne Uroczystości Jadwiżańskie odbywały się w dniach od 14 do 17 października pod hasłem: „Św. Jadwiga skuteczną orędowniczką w czasie pandemii”. Ich integralną częścią i piękną tradycją jest Pielgrzymka Trzebniczan do grobu Księżnej, która to odbywa się od 2010 roku. Wtedy to św. Jadwiga Śl. została ogłoszona Patronką miasta.

 

DJI_0917.jpeg

 

11.jpeg 
▶ 10 lat temu burmistrz Marek Długozima zaproponował ideę tej pielgrzymki, by również trzebniczanie mieli swoje miejsce podczas Uroczystości Jadwiżańskich.

 

Od samego początku do grobu św. Jadwigi wraz z mieszkańcami miasta pielgrzymuje burmistrz Marek Długozima oraz duchowieństwo, siostry zakonne, uczniowie gminnych szkół. Tegorocznej Mszy św. przewodniczył ks. Józef Figiel SDS, prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów, który również wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy św. Przybyłych pielgrzymów witał ks. Piotr Filas SDS, proboszcz parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. i kustosz Międzynarodowego Sanktuarium. Jednym z ważniejszych punktów tego dnia jest uroczyste odczytanie Aktu Zawierzenia przez reprezentantów różnych grup społecznych. W tym odczytywali go: burmistrz Marek Długozima, proboszcz parafii św. Piotra i Pawła ks. Bogdan Grabowski, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, boromeuszka s. Donata, kierująca trzebnickim oddziałem Caritas pani Ewa Dudek, przedstawiciel młodzieży Nikodem Mądry, Radny Rady Miejskiej Lech Taraszczuk, sołtys wsi Komorówko Lidia Warjan, ks. Proboszcz Piotr Filas SDS.

– Kiedy 10 lat temu zrodziła się we mnie idea Pielgrzymki Trzebniczan, bardzo zależało mi, byśmy w czasie Uroczystości Jadwiżańkich, które mają tak długą i wspaniałą tradycję, jako trzebniczanie również mieli swoje miejsce. To ważne byśmy mogli dać świadectwo tego, jak żyjemy otoczeni na co dzień opieką św. Jadwigi Śl. W zeszłym roku pielgrzymka, ze względu na czas pandemii, miała charakter symboliczny, także tym bardziej się cieszę, że w tym roku mogliśmy powrócić na ten wyjątkowy pielgrzymkowy szlak, który przebiega między naszymi domami, miejscami pracy, nauki i rekreacji. Pielgrzymka, choć najkrótsza w kilometrach, najbliższa jest naszym, trzebnickim sercom. Idąc między naszymi domami, miejscami pracy, wśród szkół i placów zabaw, na nowo odpowiadamy sobie na pytanie: Którędy droga? Św. Jadwiga Śl., Ojciec św. Jan Paweł II, bł. kard. Stefan Wyszyński ale i nasi orędownicy w Niebie, mówią wyraźnie: to droga nie przez zawiść, drwinę, szyderstwo, kłótnie i spory, ale przez pojednanie, szacunek wobec drugiego człowieka i wobec historii napisanej losami, często dramatycznymi, naszych ojców.

Po raz kolejny tegoroczne uroczystości Jadwiżańskie przypomniały nam, że jest jedna droga w życiu, a wyznaczają ja przykłady ludzi świętych, do których od wieków należy nasza Księżna – powiedział podczas przywitania burmistrz Marek Długozima.

W sobotę 16 października do grobu Patronki Śląska przybyli pielgrzymi z Wrocławia, Obornik Śl. i Bagna. Natomiast w niedzielę, 17 października, centralnym uroczystościom odpustu jadwiżańskiego w Trzebnicy przewodniczył bp Andrzej Franciszek Dziuba. Burmistrz Marek Długozima przywitał zgromadzonych gości i pielgrzymów (pełna treść przemówienia poniżej).

Po mszy św. miało miejsce uroczyste odsłonięcie odnowionego ołtarza św. Bartłomieja, który znajduje się w nawie bocznej, a ostatnim punktem była uroczysta procesja z relikwiami św. Jadwigi Śl.

 

 

PZEUMT1022s008-01.jpeg

 

Pielgrzymka trzebniczan

 

 

 

Uroczystości