Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Zaproszenie na konferencję

Fundacja EkoRozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Trzebnica na konferencję "Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest - możliwości i koszty". Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Odbędzie się ono 20 czerwca, o godzinie 9.30 we Wrocławiu - Infopunkt Nadodrze przy ul. Łokietka 5. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca.

Organizacja seminariów upowszechniających wiedzę i "dobre praktyki" w zakresie usuwania azbestu jest częścią szerokiej kampanii antyazbestowej, finansowanej w ramach instrumentu LIFE+ Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem kampanii jest wsparcie wdrażania rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Podczas konferencji odbędą się wykłady prezentujące aktualną sytuację prawną oraz przykłady "dobrych praktyk" w zakresie usuwania azbestu, a także możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Każdy uczestnik seminarium otrzyma bezpłatne materiały informacyjne oraz promocyjne projektu. W ramach spotkania zapewniony zostanie także poczęstunek w formie przerwy kawowej oraz obiadu.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są pod nr tel.: 71 343 60 35.

konferencja.jpeg