Od 1 lipca do 2 września 2022 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie: pon.-pt. 7:00-15:00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy w godz. 15:00-15:15 | Solidarni z Ukrainą - jak możemy pomóc?  |  #SzczepimySię  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE
  • UA

Informacja z przebiegu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych do realizacji w/w zadania wybrano ofertę firmy ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg, ul. Sąsiedzka 60/1, 93-300 Łódź. Umowa podpisana została w dniu 27.08.2021 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 30.09.2021 roku.

Realizacja zadania została zakończona i skutkowała efektem ekologicznym w postaci unieszkodliwienia 81,833 Mg wyrobów zawierających azbest.

Wyroby zawierające azbest usunięto z 42 lokalizacji.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 59 834,03 zł.


 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

program czyste powietrze-07.jpeg