#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

„Rewitalizacja Gminy Trzebnica – Etap dotyczący utworzenia Galerii Wystawienniczej oraz rewitalizacji ulic Solnej i Obornickiej – zadania z listy A nr , LPR”

g.png

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.

„Rewitalizacja Gminy Trzebnica – Etap dotyczący utworzenia Galerii Wystawienniczej oraz rewitalizacji ulic Solnej i Obornickiej – zadania z listy A nr ,,LPR”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa: G Infrastruktura spójności społecznej. Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Poddziałanie: 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF.


Projekt realizowany jest w terminie od 2017-05-01 do 2021-10-29.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Trzebnicy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym – zapewnienie funkcjonalnej, nowoczesnej i przyjaznej ludziom i środowisku, przestrzeni miejskiej, dostosowanie do współczesnych potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru miejsca.

Wartość projektu: 4 378 447,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 792 487,48 zł

Dofinansowanie projektu z BP: 388 985,10 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji Gminy Trzebnica poprzez: Przebudowę-rewitalizację ulicy Solnej i Obornickiej oraz nadanie infrastrukturze nowej funkcji poprzez rozbudowę budynku użyteczności publicznej o Galerię Wystawienniczą.