Szanowni Państwo, do 31 sierpnia Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00  |  #SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Marek Długozima otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Trzebnica za 2020 rok. Podczas sesji przedstawiony został także raport o stanie gminy.

Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, radna i jednocześnie przewodnicząca komisji rewizyjnej Barbara Ciepluch przedstawiła wszystkim pozytywną opinię dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu. Taką samą ocenę wydała wspomniana Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja w swoim podsumowaniu stwierdziła, że budżet Gminy Trzebnica zrealizowany został zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 136.274.505,35 zł, co stanowi 98,97 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 124.139.287,03 zł (98,77 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 12.135.218,32 zł (101,03 % planu).

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 134.845.417,18 zł (94,36 % planu), z tego: wydatki bieżące w kwocie 118.015.171,80 zł (95,24 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 16.839.245,38 zł (88,64 % planu). W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.429,088,17 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.209.479,40 zł.

RIO, po zapoznaniu się z informacjami komisji rewizyjnej i przeanalizowaniu budżetu za 2019 rok, wydała pozytywną opinię. Następnie odbyło się głosowanie, podczas którego głosami radnych KWW Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju, burmistrz Marek Długozima otrzymał absolutorium. Przeciw zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej: Mirosław Marzec, Renata Bujak-Ziółkowska, Krzysztof Śmiertka. Od głosu wstrzymała się radna Koalicji Obywatelskiej Justyna Wróbel oraz radni Prawa i Sprawiedliwości: Janusz Szydłowski i Zbigniew Kuźma. Wcześniej dokładnie takim samym stosunkiem głosów burmistrz otrzymał wotum zaufania.

- Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2020. Musieliśmy zmienić sposób myślenia i pracy. W nowej rzeczywistości, na nowo, ważne stały się podstawowe wartości do jakich przez lata przywykliśmy – bezpieczeństwo, zdrowie, solidarność czy przewidywalność jutra. Niemniej jednak cały czas patrzymy w przyszłość malowaną w pozytywnych barwach. Najlepszym tego dowodem jest budżet Gminy Trzebnica, proinwestycyjny i nastawiony na ciągły rozwój i poprawę komfortu życia mieszkańców. To absolutorium jest już 14, którego mi udzielono. I tak samo po raz czternasty Regionalna Izba Obrachunkowa nie znalazła żadnych nieprawidłowości i wydała pozytywną opinię o budżecie i jego wykonaniu – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: - Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że nasza gmina tak pięknie się rozwija. Dziękuję radnym z mojego klubu radnych za udzielone poparcie, radnym Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej KO Justynie Wróbel za wstrzymanie się od głosu, natomiast co do pozostałych radnych Koalicji Obywatelskiej, kolejne lata nauczyły mnie, że macie Państwo tylko jeden cel – zniszczenie wizerunku burmistrza i Gminy Trzebnica, a do jego osiągnięcia używacie ciągłej i nieuzasadnionej niczym krytyki. Krytyka owszem jest potrzebna każdemu, ale musi to być krytyka konstruktywna. Jak pokazuje raport o stanie gminy oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwa krytyka jest krytyką na wyrost. Działajcie na rzecz mieszkańców, a nie na przekór burmistrzowi. Pamiętajmy, że to właśnie radni Marzec, Śmiertka i Bujak-Ziółkowska nie poparli nowego budżetu, a tym samym wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji i inicjatyw, takich jak chociażby rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z łącznikiem, remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3, budowa nowej hali w Kuźniczysku, oświetlenia w sołectwach, a także budowa kanalizacji w Nowym Dworze. Na szczęście ja wraz z radnymi z mojego ugrupowania działamy tak, by Gmina Trzebnica wciąż mogła się rozwijać. Pozyskałem blisko 18 mln zł na odwierty geotermalne, które przybliżają nas do odzyskania statusu uzdrowiska, przed nami wspomniana wcześniej rozbudowa SP2, a już niebawem oficjalnie otworzymy drugą największą inwestycję w powojennej historii Trzebnicy - Gminną Halę Widowiskowo-Sportową im. Dolnośląskich Olimpijczyków – powiedział burmistrz, który podziękował jednocześnie skarbnik Barbarze Krokowskiej za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mateuszowi Staniszowi, sekretarzowi Danielowi Buczakowi, sołtysom, urzędnikom Urzędu Miejskiego oraz radcom prawnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

absolutorium-2020-2.jpegGłosami radnych KWW Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju, burmistrz otrzymał absolutorium. (fot. arch.)

absolutorium-2020-1.jpegPodczas sesji przedstawiony został także raport o stanie gminy.(fot. arch.)

absolutorium.jpeg