Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dla organizacji pozarządowych

Przypominamy, że 23 maja mija termin składania ofert w V naborze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku oraz V naborze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

V nabór ofert w konkursie z zakresu wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

W ramach V naboru przewiduje się dofinansowanie zadań nr I oraz III konkursu, czyli następujących działań:
I Równościowe zarządzenia kapitałem ludzkim – projekty wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzenie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III sektora na Dolnym Śląsku.

III Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych, ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego.

Jednocześnie Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przykrością informuje, że środki finansowe przeznaczone w 2013 roku na finansowanie zadanie nr II – Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku uległy już wyczerpaniu.

Pełne ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 

V nabór ofert w konkursie z zakresu wsparcia wkładów własnych

W ramach konkursu wspierane będą projekty, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rozpatrywane będą tylko oferty będące dotacją na wkład własny oferentów (zgodny z wymogami określonymi przez zewnętrzną instytucję grantodawczą), którzy realizują lub realizować będą projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prosi o wykorzystanie tej możliwości, bowiem środki finansowe przeznaczone w 2013 roku na finansowanie tego zadania ulegają stopniowemu wyczerpaniu.

Pełne ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego