Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Nowa pani dyrektor

24 kwietnia w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Trzebnicy powołano Agnieszkę Paleczek–Oświęcimską, która do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora tej placówki. Stanowisko obejmie z dniem 2 września br., kiedy to na emeryturę odejdzie obecna dyrektor Halina Saternus.

Nowa dyrektor ma pełne kwalifikacje zawodowe, 11-letni staż pracy, wyższe wykształcenie magisterskie, a także status nauczyciela mianowanego. Tak uzasadnia decyzję o wzięciu udziału w konkursie na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy: - To mój świadomy wybór. Lubię nowe wyzwania i myślę, że moje pomysły pozwolą na kierowanie przedszkolem w sposób sprawny, innowacyjny i kreatywny. Oczywiście dla dobra dzieci, rodziców, a także całego przedszkola i środowiska lokalnego.

Koncepcje rozwoju dla Przedszkola nr 2 formułowane przez panią Agnieszkę Paleczek - Oświęcimską oparte są przede wszystkim na doświadczeniu pracy z dziećmi, ale również na sprawowanej przez nią funkcji administracyjnej w jako wicedyrektor placówki: - Moja wizja rozwoju Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki jest ściśle związana ze strategią rozwoju oświaty w gminie, polityką państwa i priorytetami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Chcę, aby pracownicy postrzegali przedszkole, jako własne i identyfikowali się z nim. Dołożę starań, aby nasze przedszkole w dalszym ciągu było bezpieczne, stwarzało dzieciom przyjazne warunki do zabawy i edukacji, w którym panuje przyjazny i życzliwy klimat dla dobra wspólnego.

IMG_0024.jpeg Burmistrz Marek Długozima powierzył stanowisko dyrektor Przedszkola nr 2 im. Polskiej Niezapominajki pani Agnieszce Paleczek-Oświęcimskiej.