#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Spełniamy marzenia mieszkańców – Mała Obwodnica coraz bliżej

Zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom przez burmistrza Marka Długozimę, rozpoczęły się działania związane z budową Małej Obwodnicy Trzebnicy. 18 stycznia poznaliśmy oferty na opracowanie dokumentacji dla naszej inwestycji. Ich wycena waha się od ok. 720 tys. zł do ponad 1,7 mln zł. Z kolei 20 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie robocze, w którym na zaproszenie burmistrza udział wzięli Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm IX kadencji Paweł Hreniak, a także Dyrektor Wrocławskiego Oddziału GDDKiA Lidia Markowska.

Rozmawiano m.in. o planie inwestycyjnym, korzyściach wynikających z powstania Małej Obwodnicy, a także o opracowaniu koncepcji przebiegu połączenia drogi krajowej nr 15 z drogą ekspresową S-5. W czasie konferencji dowiedzieliśmy się również, że dyrektor Lidia Markowska na wniosek burmistrza, wyraziła wstępną zgodę na opracowanie dokumentacji technicznej ronda mającego powstać na skrzyżowaniu ul. Prusickiej i ul. Hilgi Brzoski.

W wyniku wieloletnich starań burmistrza Marka Długozimy rozpoczął się proces projektowy Małej Obwodnicy Trzebnicy, stąd konferencja z udziałem Wiceministra Rafała Webera, który zabrał głos: - Kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o tym, aby zbudować nowy ciąg drogowy będący naturalną obwodnicą miasta Trzebnica. Mocno analizowaliśmy, czy modernizować starą drogę krajową nr 15, która przebiega przez serce miasta czy też zbudować nową nitkę mijającą Trzebnicę. Z analiz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wyniknęło jednoznacznie, że ta druga opcja - budowa nowego ciągu, który połączy drogę krajową nr 15 z drogą ekspresową S-5, jest lepsza. O to rozwiązanie zabiegał Pan burmistrz Marek Długozima, a także Poseł na Sejm, a wcześniej Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W tej chwili GDDKiA jest w trakcie postepowania przetargowego, w ramach którego wyłoniona zostanie firma, która przygotuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, a następnie przejdziemy do realizacji tej inwestycji. Program inwestycyjny został uzgodniony i zatwierdzony przez ministra infrastruktury i teraz przekazujemy tę pracę w ręce specjalistów, fachowców i inżynierów. Dziękuję wszystkim tym, którzy motywowali nas do tego działania, którzy zwracali uwagę na potrzebę powstania tego ciągu drogowego. Jeszcze raz dziękuję Pani Dyrektor GDDKiA Wrocław Lidii Markowskiej, Panu posłowi Pawłowi Hreniakowi, który jako członek sejmowej komisji infrastruktury bardzo aktywnie działa w celu wyszukiwania i realizacji najpotrzebniejszych inwestycji na Dolnym Śląsku. Dziękuję również Panu burmistrzowi za lata starań i za to, że nie zrezygnował z walki o tę drogę, dziękuję współpracownikom, a także lokalnemu społeczeństwu, które cierpliwie oczekuje na tę inwestycję. Osobiście zapewniam, że zadbamy o to, by wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem budowy – zakończył minister, który dziękując burmistrzowi za zaproszenie podkreślił, że to nie jego ostatnia wizyta w Trzebnicy, ponieważ to właśnie w Urzędzie Miejskim zostanie podpisana umowa z wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Dodał również, że jest pod wrażeniem miasta Trzebnicy, jego rozwoju oraz zabytku, jakim jest Bazylika św. Jadwigi Śl. 

O zabranie głosu poproszono również Dyrektor GDDKiA Lidię Markowską: - Już niebawem będziemy podpisywać umowę na opracowanie studium technicznego Małej Obwodnicy Trzebnicy. Ta inwestycja znacząco zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców poprzez zmniejszenie ruchu w centrum, jak i kierujących pojazdami, którzy jadąc z Milicza do Wrocławia nie będą musieli już przejeżdżać przez miasto, ale bezpośrednio skierowani zostaną na drogę ekspresową S-5, co znacząco zmniejszy również czas podróży. Dziękuję zarówno Panu Ministrowi, jak i Panu Posłowi, a także Panu Burmistrzowi, który od wielu lat intensywnie zabiega o to, by sieć dróg na terenie Gminy Trzebnica była stale modernizowana a także, by powstawały nowe połączenia, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – podsumowała.

Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Infrastruktury Drogowej na Dolnym Śląsku Paweł Hreniak podkreślił: - Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Trzebnicy, gdzie gościmy Pana Ministra Rafała Webera, który odpowiedzialny jest za sieć dróg na terenie naszego kraju. To zawsze bardzo ważna rzecz i potwierdzenie tego, że są czynione bardzo poważne starania, by wszystko w budowie Małej Obwodnicy przebiegało według planu inwestycyjnego. Dziś podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej obwodnicy Milicza, a kolejną dobrą wiadomością dla użytkowników drogi krajowej nr 15 będzie właśnie obwodnica Trzebnicy. Po realizacji tych dwóch inwestycji na obszarze Dolnego Śląska będziemy mieli ruch bezkolizyjny, bez konieczności wjeżdżania do miast powiatowych na całym odcinku drogi krajowej nr 15. To pokazuje, że myślimy kompleksowo o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców. Panie burmistrzu, jeszcze raz na Pana ręce składam gratulacje, podziękowania za sygnalizację potrzeby tej inwestycji i gratuluję mieszkańcom – powiedział Poseł na Sejm IX Kadencji.

Swojego zadowolenia nie krył również burmistrz Marek Długozima: - To jest wielka radość dla mieszkańców, dla mnie osobiście, ale również dla wszystkich, którzy będą korzystali z tej drogi. Dzisiaj drogi, to bardzo ważny element codziennego życia, dlatego wszystkim nam zależy, by były one komfortowe i bezpieczne. Ta obecność tutaj w Trzebnicy Pana Ministra, Pana Posła i Pani Dyrektor, nie jest przypadkowa. Dziś odwiedziliśmy również Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, gdzie była okazja do tego, by zobaczyć doczesne szczątki św. Jadwigi Śląskiej odkryte podczas prac archeologicznych prowadzonych przez kustosza naszego sanktuarium, proboszcza Piotra Filasa SDS. Taki właśnie skarb, nasz pomnik historii, musimy chronić przed działaniem m.in. zbytniego natężenia ruchu. Dlatego ta obwodnica ma wiele wymiarów, od bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez ich komfort, po ochronę tego, co w Trzebnicy najcenniejsze. Dlatego w tym miejscu chciałem bardzo podziękować Wiceministrowi Rafałowi Weberowi, który przyczynił się do wpisania Małej Obwodnicy w program inwestycyjny budowy nowych dróg na terenie naszego kraju. Zwracam się również do Ministra Rafała Webera z prośbą o przekazanie podziękowań dla całego rządu RP, za tę pracę, którą wykonuje na rzecz naszej Ojczyzny w tych trudnych czasach. Dziękuję Panu posłowi Pawłowi Hreniakowi, za osobiste zaangażowanie i wspieranie działań związanych z powstaniem Małej Obwodnicy, a także Pani Dyrektor GDDKiA Lidii Markowskiej za wszelką pomoc i zielone światło dla naszej inwestycji oraz dalszego remontu drogi krajowej nr 15 Trzebnica - Masłów. Chciałem dodać, że przy dobrej współpracy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udało się nam dojść do porozumienia w sprawie powstania ronda przy ul. Prusickiej i ul. Hilgi Brzoski (przy cmentarzu parafialnym), o które zabiegałem. Wiemy jak kluczowe, wypadkowe i trudne jest to skrzyżowanie, powstanie tam ronda znacząco upłynni ruch. Wiele lat zabiegam o Małą Obwodnicę Trzebnicy i cieszę się, że wreszcie znalazłem partnerów, którzy nie tylko obiecują, ale wcielają plan jej realizacji w życie – zakończył burmistrz.

Zakres inwestycji

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą krajową nr 15, a dawną drogą krajową nr 5. Ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S-5 do węzła Trzebnica.  

Cel inwestycji

Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S-5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

 

 

W wyniku wieloletnich starań burmistrza Marka Długozimy rozpoczął się proces projektowy Małej Obwodnicy Trzebnicy, poniżej przegląd wcześniejszych działań w tej sprawie.