Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Na dobry początek Niezapominajka

Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki otrzymało tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł został przyznany w ramach II edycji konkursu „Mam 6 lat”. Jego zadaniem jest upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia sześciolatkom przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej.


Konkurs „Mam 6 lat” skierowany jest do szkół i przedszkoli oraz Rad Rodziców. W ramach pracy konkursowej w Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy powstała prezentacji multimedialnej, w której pokazano wielorakie działania, jakie są podejmowane w placówce na rzecz dobrego przygotowania 6-letnich dzieci do nauki w szkole. W działanie włączyła się Rada Rodziców, a konkurs monitorowała wicedyrektor Agnieszka Paleczek-Oświęcimska.

4 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Minister Edukacji, w którym wzięli udział zarówno rodzice, jak i nauczyciele z trzebnickiego przedszkola. Minister Krystyna Szumilas, w dowód uznania dla wkładu w przygotowanie 6 latków do podjęcia edukacji szkolnej, przekazała na ręce dyrektor Haliny Saternus gratulacje z serdecznymi życzeniami placówce wyróżniającej się działaniami na rzecz "Przedszkola dobrze przygotowującego do szkoły".

indeks.jpeg