#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Burmistrz Marek Długozima podczas spotkania w Urzędzie Miejskim przekazał strażakom ochotnikom sprzęt wartości blisko 800 tys. zł. Podczas uroczystości, na ręce komendantów, złożone zostały również życzenia świąteczno-noworoczne oraz podziękowania za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Otrzymali oni także vouchery do wykorzystania w kręgielni znajdującej w Gminnej Strefie Aktywności, w ramach integracji poszczególnych jednostek OSP.

Z pozyskanego przez burmistrza Marka Długozimę dofinansowania, które otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zakupionych zostało m.in. 24 komplety ubrań ochronnych, 2 komplety ubrań koszarowych, pilarka spalinowa do drewna, hełmy strażackie oraz cztery nowoczesne aparaty powietrzne. Przypomnijmy również, że dodatkowo na potrzeby OSP w Cerekwicy zakupiony został wóz bojowy, na który pozyskana została dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został on już oficjalnie przekazany do służby, niebawem wykonana zostanie również dla niego specjalna wiata. 

Swojego zadowolenia nie krył prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz kolejny doceniony został nasz trud. Dzięki temu dofinansowaniu otrzymaliśmy kolejny potrzebny nam sprzęt, co zwiększy nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy burmistrzowi Markowi Długozimie za dofinansowanie oraz całemu zespołowi pozyskiwania funduszy za merytoryczne wsparcie w procesie uzyskania dotacji – powiedział prezes i dodał: - Cieszy fakt, że burmistrz dostrzega znaczenie jednostek OSP i stale nas wspiera. Dzięki temu wsparciu wykonany został remont naszej remizy oraz zakupiony nowy wóz bojowy – podsumowuje.

- Czynione przeze mnie starania o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz o polepszenie warunków pracy strażaków ochotników przyniosły kolejne, wymierne efekty. Wiem, jak ważne są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, więc stale dbam o ich doposażanie. W ostatnim czasie przekazałem strażakom sprzęt wart blisko 150 tys. zł, który został zakupiony w ramach dofinansowania, jakie Gmina Trzebnica otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej kupiliśmy nowe auta bojowe dla OSP Skoroszów oraz OSP Marcinowo, gdzie również powstała nowoczesna remiza. Teraz dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dla OSP w Cerekwicy, taki wóz otrzymali również strażacy ochotnicy z tej jednostki, gdzie dobiegają prace projektowe dotyczące specjalnego garażu dla nowego auta. W planach mamy też budowę nowej remizy w Ujeźdźcu Wielkim. Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświecenie strażaków ochotników postanowiłem również zwiększyć ich stawki za wyjazdy na akcje ratownicze oraz za szkolenia – powiedział burmistrz i dodał: - W tym miejscu pragnę również podziękować wszystkim strażakom z naszych gminnych jednostek OSP, za trud niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz za bardzo dobrą współpracę.  Dziękuję również Pani Iwonie Adamczyk za koordynację współpracy ze strażakami ochotnikami oraz Pani Annie Żuchowskiej-Chrzan za przygotowanie wniosków o dofinansowanie – zakończył burmistrz.

Na terenie Gminy Trzebnica znajduje się 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.