#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

,,Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów’’- projekt dofinasowany w ramach PROW na lata 2014-2020

                                     maslowlogo2.jpeg

Całkowity koszt zadania: 70 893,16

Dofinansowanie: 44 991, 00 zł

 

Gmina Trzebnica 29 stycznia br. podpisała umowę nr 00850-6935-UM0111452/19 z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy, dotyczącą realizacji zadania pn. „Montaż infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dnia 04.08 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Prace zostały zakończone dnia 18.09.2020 r.

W ramach powyższego zadania został wybudowany plac zabaw (m. in. urządzenia dla dzieci, urządzenia fitness, urządzenia komunalne). Plac zabaw w Masłowie stanowi przestrzeń publiczną ogólnodostępną oraz udostępnią nieodpłatnie.

Celem operacji było stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci, a także miejsca rekreacji dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach operacji zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci takie jak: bocianie gniazdo, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzeli i urządzenie linowe- stożek oraz została  wykonana nawierzchnia bezpieczna. Dla młodzieży, dorosłych i seniorów zostały zamontowane urządzenia fitness: wioślarz z prasą nożną i wyciąg górny z urządzeniem do wyciskania siedząc. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury cały teren został ogrodzony. Dzięki realizacji projektu powstało miejsce rekreacji i wypoczynku dla uczniów szkoły podstawowej i mieszkańców wsi.

MASŁÓW TABLICA FUNDUSZE-02.jpeg
logowazne.jpeg