#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

 • EN
 • DE

Zagrożenia atmosferyczne w pracy na gospodarstwie rolnym

Rolnik wykonujący swoja pracę przebywa często poza pomieszczeniami gospodarskimi. W 2019 roku miejscami zdarzeń większości wypadków uznanych za wypadki przy pracy rolniczej były podwórza, pastwiska, miejsca upraw, tereny leśne i zielone oraz inne miejsca poza gospodarstwem. Do grupy pożar, wybuch, działanie sił przyrody zakwalifikowano 84 wypadki. Głównymi przyczynami tych zdarzeń były opady atmosferyczne, wichury i burze. W grupie upadek osób odnotowano 5894 wypadki.  1541 wypadków powstało z powodu złego stanu nawierzchni tj. nierównego, śliskiego, grząskiego podłoża, a na taką kondycję nawierzchni z pewnością wpływają warunki atmosferyczne.

Do najważniejszych i najczęściej występujących zjawisk pogodowych mogących być bezpośrednią lub pośrednią przyczyną wypadku są:

 1. Intensywne opady deszczu – mogą powodować zalania podwórzy i obejść (w dłuższym okresie powstawanie ubytków), utrudniać transport załadunków
 2. Burza – mogą być przyczyną uderzeń pioruna bezpośrednio w człowieka oraz powodować pożary pomieszczeń i magazynów
 3. Wichura – może powodować uszkodzenia budynków oraz instalacji elektrycznych, linii wysokiego napięcia
 4. Opady śniegu – skutkiem są zakryte i śliskie ciągi komunikacyjne, utrudniony transport ładunków
 5. Niska temperatura – przy braku odpowiedniej odzieży roboczej powoduje wychłodzenie ciała i może skutkować chorobami zawodowymi
 6. Wysoka temperatura – może powodować szybkie zmęczenie, omdlenia, odwodnienie lub udary słoneczne.

Rolniku pamiętaj o sposobach ograniczania ryzyka wypadków związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych:

 1. Utrzymane nawierzchnie podwórzy i ciągów komunikacyjnych w dobrym stanie, brak ubytków, prawidłowo działające oświetlenie
 2. Odprowadzenie wód opadowych
 3. Odzież robocza dostosowana do temperatury i rodzaju podłoża
 4. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe instalacji elektrycznej, zabezpieczone przed wilgocią gniazdka elektryczne
 5. Zakończenie lub przerwanie pracy w przypadku zbliżających się złych warunków atmosferycznych
 6. Dobry stan psychofizyczny, przerwy w pracy, uzupełnianie płynów i posiłki regeneracyjne
 7. Zabezpieczenia pomieszczeń gospodarskich ze zwierzętami przed zbyt wysokimi oraz niskimi temperaturami. Nadzorowanie pomieszczeń podczas burz i wichur powodujących niepokój wśród inwentarza.
 8. Dobry stan techniczny środków transportu.

 

Źródła:

 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2019 r.