#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

 • EN
 • DE

Pozyskiwanie drewna w gospodarstwie rolnym

Od wielu lat drewno pozyskiwane jest na potrzeby gospodarstwa rolnego min. do ogrzewania pomieszczeń, budowy płotów, ogrodzeń lub elementów wyposażenia pomieszczeń dla zwierząt. Narzędzia używane do wycinki i obróbki drewna mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia. W 2019 roku doszło do 1222 wypadków w wyniku pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń, 472 wypadków przy zetknięciu się z ostrymi narzędziami i innymi ostrymi przedmiotami. W grupie uderzenie, przygniecenie przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie 193 wypadki zakończyły się wypłatą odszkodowania. Przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu to 145 wypadków. Przy pozyskiwaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego istnieją zagrożenia wypadkiem we wszystkich wymienionych grupach. Niewłaściwy sposób ścinki, brak wiedzy o zasadach pracy z narzędziami i maszynami, niesprawne narzędzia, niewłaściwy sposób transportu zwiększają ryzyko wypadku. Wypadki podczas pozyskiwania drewna powodują często poważne obrażenia, kalectwo a nawet skutkują śmiercią.

 

pastedGraphic.png

 

Rolnik pamiętaj o podstawowych zasadach zmniejszających ryzyko wypadku: 

 1. Przygotowanie pilarki łańcuchowej do pracy oraz znajomość ogólnych zasad pracy z tym narzędziem – zapoznaj się z instrukcją obsługi, sprawdź działanie hamulca bezpieczeństwa, stopień napięcia i ostrość łańcucha (łańcuch powinien być naciągnięty, należy go regularnie ostrzyć, uzupełniać olej, który odpowiada za właściwe smarowanie). Nie pracuj w trudnych warunkach pogodowych.
 2. Używanie odzieży roboczej - najbardziej odpowiednia jest odzież z wkładką antyprzecięciową, buty na protektorze z metalowymi noskami. Pamiętaj o kasku z ochronnikami słuchu i goglach zabezpieczających oczy.
 3. Dobry stan psychofizyczny rolnika - przystępując do pracy bądź wypoczęty i skoncentrowany. Praca po spożyciu alkoholu jest niedopuszczalna.
 4. Bezpieczne uruchamianie pilarki spalinowej - uruchamiaj pilarkę „z ziemi” lub w pozycji stojącej (najważniejsze jest unieruchomienie pilarki zabezpieczające przed nieskontrolowanym uderzeniem prowadnicy). Nigdy nie unoś pilarki powyżej linii barków.
 5. Ścinka drzew stojących - pamiętaj o pomocy drugiej osoby, ustal zasady porozumiewania się, określ kierunek obalania drzewa, pozostawianie tzw. Zawiasów, które spowalniają i utrzymują kierunek obalania, stosowanie klinów, usunięcie połamanych gałęzi, używanie kleszczy do ściągania zawieszonych drzew.
 6. Obcinanie gałęzi – stosuj pilarki na wysięgniku, stabilnie ustawiaj drabinę, stosuj ochronę głowy i oczu. Włączaj hamulec bezpieczeństwa, pilarka powinna być ustawiona równolegle do ściętego pnia, nie stawaj na ściętym drzewie, gałęzie odcinaj górną częścią prowadnicy, zwróć szczególną uwagę przy obróbce drzew suchych, spróchniałych, naprężonych.
 7. Załadunek i transport drewna – stosuj się do dopuszczalnych norm dźwigania (30 kg dla mężczyzn przy pracy stałej i 50kg przy pracy dorywczej), stosuj rękawice ochronne, obuwie robocze, zabezpieczaj ładunek poprzez spinanie pasami. Podczas transportu nie przebywaj na transportowanym drewnie, unikaj gwałtownego hamowania i skrętów oraz nadmiernej prędkości. Składuj drewno w miejscu wyznaczonym z dala od ciągów komunikacyjnych, na stabilnym podłożu. 
 8. Cięcie oraz łupanie drewna - dbaj o porządek w miejscu pracy, stosuj środki ochrony osobistej, dbaj o dobry stan techniczny narzędzi. Przy pacy z pilarką tarczową sprawdzaj kompletności i mocowania osłon (górnej części płyty oraz pasa transmisyjnego), zamontuj klin rozszczepiający, uważnie przesuwaj drewno po blacie w kierunku tarczy, dbaj o to, aby osoby postronne przebywały poza zasięgiem urządzenia, wyłącz silnik po zakończeniu pracy.
 9. Zabieraj ze sobą zawsze apteczkę pierwszej pomocy oraz telefon z numerami alarmowymi.

Rolniku pamiętaj, pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa wiąże się z wysokim ryzykiem wypadku skutkującym urazami kończyn, tułowia oraz głowy. Stosując zasady właściwej obsługi narzędzi oraz organizacji pracy, zwiększamy swoje bezpieczeństwo, zachowując ciągłość pracy w gospodarstwie.

 

Źródła:

 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2019
 2. Broszura KRUS „ Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.