#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

 • EN
 • DE

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym.

W 2019 roku do KRUS zgłoszono 13641 zdarzeń wypadkowych. Organizacja pracy w gospodarstwie to wyzwanie dla rolnika zwłaszcza, gdy często dorosłym towarzyszą dzieci, ucząc się pracy w gospodarstwie. Istnieje szereg różnych zagrożeń związanych z pracą maszynami rolniczymi, obsługą zwierząt gospodarskich, pozyskiwaniem drewna, pracami polowymi, pracą ze środkami ochrony roślin. Budynki mieszkalne znajdują się często w pobliżu pomieszczeń i miejsc wykonywania pracy rolniczej, dlatego tak ważne jest zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi. 

Zasady bezpiecznego przebywania dzieci w gospodarstwie rolnym:

 1. Wydzielone miejsce zabaw
 2. Zabezpieczenia magazynów, pomieszczeń gospodarskich, otworów, drabin, maszyn i urządzeń rolniczych, gniazdek elektrycznych.
 3. Dobry stan nawierzchni podwórzy
 4. Korzystanie z dróg w pobliżu gospodarstwa tylko pod opieką dorosłych.
 5. Pomoc w czynnościach dostosowanych do wieku oraz możliwości fizycznych podopiecznych.
 6. Wyposażenie w apteczki pierwszej pomocy.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat :

(Wykaz jest rezultatem prac Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Higieny Pracy w Rolnictwie, został uzgodniony i zaakceptowany przez Głównego Inspektora Pracy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.)

 1. OBSŁUGA CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN ROLNICZYCH, W TYM SPRZĘGANIE ORAZ AGREGOWANIE. 
 2. PRACE ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM I OBRÓBKĄ DREWNA.  
 3. OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. 
 4. SPAWANIE ELEKTRYCZNE I GAZOWE.
 5. PRACE Z WYKORZYSTANIEM SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, NAWOZÓW MINERALNYCH I ROZPUSZCZALNIKÓW. 
 6. PRACE GROŻĄCE CIĘŻKIMI POPARZENIAMI I POŻAREM. 
 7. PRACE W ZAMKNIĘTYCH ZBIORNIKACH. 
 8. PRACE NA WYSOKOŚCI.
 9. PRACE W WYKOPACH ZIEMNYCH.
 10. PRACE W SZKODLIWYCH WARUNKACH, W TYM W HAŁASIE I ZAPYLENIU. 
 11. PRACE OBCIĄŻAJĄCE UKŁAD KOSTNO-STAWOWY, W TYM DŹWIGANIE I PRZENOSZENIE. 

Spadek liczby zgłaszanych wypadków świadczy o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych oraz większej świadomości występowania zagrożeń. Organizując właściwie pracę w gospodarstwie minimalizujemy ryzyko wypadku. 

Rolniku pamiętaj, Twoje zdrowie i życie oraz najbliższych, jest najważniejsze. 

 

Źródła:

 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2019
 2. Broszura „ Bezpiecznie na wsi” PIP, KRUS