#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”

logosciezki.png

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020. Oś priorytetowa: RPO WD 2014-2020: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Poddziałanie: 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF.


Projekt realizowany jest w terminie od 2016-09-27 do 2018-11-30.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej.

Wartość projektu: 11 479 231,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 459 957,14 zł

logowazne.jpeg