Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Z marszałkiem o nowej perspektywie finansowej

We wtorek, 9. kwietnia, podczas spotkania z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Rafałem Jurkowlańcem na temat nowej puli unijnych dotacji na lata 2014 - 2020, burmistrz Marek Długozima poruszył m.in. temat podjętych przez gminę starań o przywrócenie Trzebnicy statusu uzdrowiska oraz realizacji drogi S-5.

Burmistrz dopytywał, czy nowa perspektywa finansowa przewiduje dofinansowanie dla miejscowości uzdrowiskowych. Marszałek odpowiedział, że oczywiście miejscowości uzdrowiskowe będą uwzględnione w programach pomocowych, podobnie jak miało to miejsce w ostatnim okresie dofinansowania, w latach 2007 – 2013 r. Marszałek wyraził się również pozytywnie o inicjatywie przywrócenia miastu statusu uzdrowiska, bo jak zauważył, Trzebnica w sposób naturalny pełni dla Wrocławian i okolicznych mieszkańców funkcję rekreacyjną.

Pomysł powrotu do uzdrowiska skomentował starosta trzebnicki Robert Adach, który podchodzi do tego zagadnienia krytycznie, uważając, że działanie to zablokuje np. rozbudowę trzebnickiej Reha-Poli. Burmistrz odniósł się do tych słów, mówiąc, że to nieprawda, ponieważ strefa uzdrowiskowa będzie wyznaczona w taki sposób, by nie kolidowała z terenami inwestycyjnymi uwzględnionymi w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie blokując możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Tym samym poprosił starostę, by nie wprowadzał takimi wypowiedziami opinii publicznej w błąd.

Burmistrz zapytał również, czy przewidziane zostały środki na budowę dróg dojazdowych po powstających fabryk i zakładów pracy, zlokalizowanych przy planowanej drodze ekspresowej S-5, np. fabryki perfum w Trzebnicy, mającą docelowo zatrudniać 800 osób. Marszałek odpowiedział, że istnieje duża szansa na realizację tych zadań dzięki jednemu z priorytetowych celów strategicznych wpisanych w strategię rozwoju województwa – tzw. autostrad nowej gospodarki.

Podczas spotkania marszałek Rafał Jurkowlaniec powiedział również, że w ramach inwestycji drogowych – poza opóźniającą się realizacją drogi ekspresowej S-5, planowane jest utworzenie tzw. “małej obwodnicy Trzebnicy”. O realizację tej koncepcji burmistrz zabiegał już od 2007 roku, jednak dopiero teraz, przy nowej puli unijnych dotacji, pojawiła się realna szansa wcielenia jej w życie. Projekt zakłada powstanie drogi między węzłem "Nowy Dwór" łączącym obecną drogę nr 5 oraz przyszłą drogę ekspresową S-5 z drogą krajową nr 15, przed miejscowością Księginice.

Dzięki realizacji tej inwestycji w znaczący sposób odciążymy ruch tranzytowy wjeżdżający do miasta, ponieważ połączenie dwóch strategicznych dróg krajowych – nr 5 i 15 znajdzie się poza jego granicami – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Podczas spotkania omawiano również temat realizacji drogi ekspresowej S-5 oraz nowych szans i możliwości, które ta inwestycja niesie za sobą dla Trzebnicy. Budowa tej kluczowej dla tej części województwa drogi jest szczególnie ważna w kontekście utworzenia nowych miejsc pracy. Dlatego wcześniej kilkakrotnie prośbę o przyspieszenie prac wystosowywali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie wójtowie i burmistrzowie powiatu trzebnickiego. Ostatnio apel taki wystosowali pod koniec lutego 2013 r.

_DSC0927.jpeg
Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Rafal Jurkowlaniec (z lewej)

_DSC0929.jpeg

Mała Obwodnica Trzebnicy.jpeg

"Mała Obwodnica Trzebnicy"