Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Program Wspieraj Seniora

Szanowni Państwo, w obliczu pandemii musimy chronić osoby najbardziej narażone na skutki zakażenia koronawiursem – seniorów. W tym celu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima zachęca do włączenia się w akcję, także jako wolontariusze, abyśmy wspólnie zadbali o najstarszych mieszkańców naszej gminy.

Program adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów czy znajomych zaopatrzyć się w artykuły podstawowej potrzeby. W szczególnych przypadkach z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. 

Pomoc polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej.

W Gminie Trzebnica program koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej, kierowany przez Małgorzatę Chomkowicz. Usługi będą świadczone przez pracowników ośrodka w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30, środa 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00. 

Chęć udziału w programie i skorzystania z pomocy można zgłaszać TYLKO dzwoniąc na infolinię, pod numer: 22 505 11 11.

Seniorze:

  • Zadzwoń na infolinię – 22 505 11 11 (koszt połączenia według standardowych stawek operatora). 

  • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Trzebnica. 

  • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą, a następnie poda datę wizyty oraz dane osoby, która przyjdzie do Ciebie.

  • Pracownik udzielający wsparcia będzie zobligowany do wylegitymowania się odpowiednim zaświadczeniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

  • Przygotuj listę artykułów podstawowej potrzeby oraz gotówkę na ich zakup.

  • Potwierdź fakt przekazania gotówki na protokole przekazania.

  • Pracownik ośrodka dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.

Więcej: www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach oraz www.wspierajseniora.pl

Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy senior nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub innych form opieki.

Seniorze, bądź czujny, aby nikt nie podszył się pod pracownika naszej jednostki. Zawsze sprawdź zaświadczenie pracownika lub wolontariusza, zapisz jego nazwisko. Jeśli chcesz się upewnić, czy rozmawiałeś lub miałeś styczność z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, dla własnego bezpieczeństwa zadzwoń pod numer 71 312 05 27 wew. 149. Jest to jedyny numer, z którego pracownicy naszej jednostki będą się z Państwem kontaktować.   

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem zgłoś swoją chęć pomagania poprzez formularz na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat 

 

 

wspieraj seniora_1.jpeg