• EN
  • DE
  • UA

Profil Nabywcy - platforma zakupowa

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych zadecydowałem o uruchomieniu Platformy Zakupowej, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica.

Oznacza to, że od teraz, w prowadzonych przez Gminę Trzebnica postępowaniach przetargowych, mogą Państwo składać oferty w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformy. Natomiast od nowego roku, cały proces ofertowania prowadzony będzie wyłącznie w sposób elektroniczny, za pośrednictwem platformy, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pon.-pt. od 8:00 do 17:00).

Jestem przekonany, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

 

podpis.png

 

 

 

 

profil nabywcy 2