Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Bezpieczne miasto

24 kamery - w najważniejszych punktach miasta i pracujące 24 godziny na dobę - zostaną zamontowane na przełomie lipca i sierpnia na terenie Trzebnicy. Sprawdzony w innych miastach system ma podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa, pełniąc przede wszystkim rolę prewencyjną.

Podpisana przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę umowa z wykonawcą na zamontowanie kamer, wprowadza Trzebnicę do grona miast, które z tego rozwiązania korzystają. Co najważniejsze rozwiązanie to chwalą, wymieniając liczne jego zalety i zastosowania. Według danych Komendy Stołecznej Policji, w miejscach objętych monitoringiem, po zainstalowaniu kamer przestępczość spada o 50-60%. Na zachodzie Europy monitoring miejski jest już standardem od wielu lat.

Miejsca Trzebnicy, które będą monitorowane, to przede wszystkim odcinki o dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego – główne drogi, parkingi oraz miejsca rekreacji. Do powstającego systemu włączone zostaną dwie kamery działające w Rynku.

- Dzięki profesjonalnemu systemowi nowoczesnych kamer będziemy w stanie sprawniej udzielać pomocy osobom potrzebującym oraz skuteczniej reagować na wszelkie wykroczenia – przede wszystkim spożywanie alkoholu w miejscach publicznych czy akty wandalizmu. - powiedział Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Zasieczny.

Obraz z kamer rejestrowany będzie na dyskach w centrali, znajdującej się w siedzibie Straży Miejskiej. Podgląd na żywo monitorowany będzie ciągle przez przeszkolonych do tego zadania pracowników, którzy widząc niepokojące zdarzenia mogą natychmiast wysłać w to miejsce odpowiednie służby. Materiał zebrany z nagrań, zgodnie z obowiązującym prawem, przechowywany będzie maksymalnie 60 dni, a jeśli uprawniony do tego organ (policja, prokuratura lub sąd) nie złoży wniosku o przekazanie go, wtedy zostanie skasowany.

- Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Trzebnicę turystów, skuteczniejsze działania prewencyjne oraz możliwość natychmiastowej reakcji, to główne zalety i argumenty za wprowadzeniem monitoringu naszego miasta. Straż Miejska w Trzebnicy otrzymuje doskonałe i sprawdzone narzędzie, które umożliwi jej funkcjonariuszom na jeszcze skuteczniejsze działania. Pragnę podkreślić, że zadaniem systemu monitoringu nie jest straszenie czy inwigilowanie mieszkańców Trzebnicy, ale troska o ich bezpieczeństwo oraz porządek w mieście – mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje – przykładem skuteczności miejskiego monitoringu jest nagłośniony ostatnio w mediach przypadek z Łodzi, gdzie właśnie dzięki kamerom przestępcę złapano w ciągu 10 minut od zajścia zdarzenia.

IMG_8629.jpeg
Podpisanie umowy na zamontowanie systemu monitoringu w Trzebnicy.