Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Podwojenie długości ścieżek rowerowych w Gminie Trzebnica.

Obecnie w Gminie Trzebnica do dyspozycji rowerzystów oddanych jest około 25 kilometrów ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. W perspektywie najbliższych 3 lat długość ta ma szanse ulec podwojeniu. Wynika to z dużej popularności jaką (szczególnie w ciągu weekendów) cieszą się trzebnickie ścieżki rowerowe, które przebiegają przez najbardziej malownicze obszary naszego miasta i gminy.

Obecnie trwają prace nad przedłużeniem wybudowanej dwa lata temu przez Gminę Trzebnica ścieżki rowerowej z Trzebnicy do Raszowa.  Ścieżka ta pozwoli w bezpieczny sposób pokonać ruchliwą drogę wyjazdową z Trzebnicy w kierunku Długołęki. Swoją kontynuację otrzyma również ścieżka rowerowa z Trzebnicy do Księginic. Połączy ona nie tylko Trzebnicę z Księginicami, ale również ścieżki rowerowe z południowej części naszej gminy z istniejącą ścieżką rowerową prowadzącą od Księginic do Ujeźdźca Wielkiego. Przypomnijmy, że ta najbardziej chyba popularna ścieżka rowerowa o długości około 10 kilometrów wybudowana została przez władze Powiatu Trzebnickiego poprzedniej kadencji, pochodzące z Klubu Radnych Marka Długozimy- Skuteczni dla Rozwoju. Kolejną trwającą inwestycją rowerową na terenie Gminy Trzebnica jest budowa ponad 5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej z Książęcej Wsi do Gruszeczki. Ścieżka ta ma na celu połączenie istniejących już ścieżek w Gminie Żmigród (i kończących się w Książęcej Wsi) z istniejącymi ścieżkami rowerowymi w Gminie Milicz (rozpoczynającymi się w Gruszeczce).

Kluczowe porozumienie

Dzięki staraniom burrmistrza Marka Długozimy istniejąca obecnie sieć ścieżek rowerowych zostanie poważnie rozbudowana. W dniu 15.09.2020 roku Gmina Trzebnica stała się wraz z kilkunastoma innymi samorządami z terenu Dolnego Śląska członkiem stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, które stawia sobie za cel wybudowanie do końca 2023 roku Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. List intencyjny w tej sprawie podpisał 15 września Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, odpowiedzialny za sport i turystykę członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Paweł Wybierała, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Dariusz Stasiak, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lasów Państwowych i Wód Polskich oraz kilkudziesięciu samorządowców z terenu Dolnego Śląska.

Dolnośląska Autostrada Rowerowa ma na celu utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych z nawierzchni bitumicznej, której finansowanie zagwarantowane zostanie ze środków Unii Europejskiej. Z kolei ścieżki rowerowe, które w ramach Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej powstaną na terenie Gminy Trzebnica będą miały na celu wykonanie połączeń rowerowych: istniejącej ścieżki rowerowej w Będkowie ze ścieżką rowerową przebiegającą wzdłuż byłej drogi krajowej nr 5 i kończącej się w Wysokim Kościele, ścieżki rowerowej kończącej się w Ujeźdźcu Wielkim z budowaną właśnie ścieżką rowerową pomiędzy Książęcą Wsią a Gruszeczką(nowe połączenie jest wymagane, ponieważ Gmina Prusice nie wywiązała się ze swojej części projektu ścieżek i od 2018 roku do dziś, nie wykonała połączenia pomiędzy Brzykowem i Pawłowem Trzebnickim) oraz ścieżki rowerowej kończącej się w Sulisławicach z planowanymi ścieżkami rowerowymi w Gminie Zawonia. Dzięki dobrej współpracy z Wójt Gminy Zawonia Panią Agnieszką Werstą udało się uzgodnić ciekawy przebieg ścieżki rowerowej łączącej obie nasze gminy z dala od ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 340.

Wymienione powyżej ścieżki rowerowe to jednak nie jedyne trasy rowerowe, które powstaną w niedalekiej przyszłości. Dzięki dobrej współpracy burmistrza Marka Długozimy z Dyrektorem wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Panią Lidią Markowską w ramach projektowanej przebudowy drogi krajowej nr 15 do Jaźwin planowane jest wybudowanie wzdłuż niej ścieżki rowerowej. Dzięki wymienionym powyżej inicjatywom sieć rowerowa w Gminie Trzebnica zostanie nie tylko podwojona, ale uzyska ona niezbędne połączenia z sąsiednimi gminami. Korzyścią takiego rozwiązania będzie niewątpliwie możliwość skorzystania przez mieszkańców naszej gminy ze ścieżek rowerowych w sąsiednich samorządach oraz mieszkańców sąsiednich gmin z naszych ścieżek rowerowych.  

 

 

15.jpeg