Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Wsparcie dla strażaków ochotników

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Trzebnica zyskają doposażenie o wartości blisko 800 tys. zł, z czego blisko 300 tys. pochodzić będzie z budżetu gminy. Podczas specjalnej uroczystości w Urzędzie Miejskim, w obecności burmistrza Marka Długozimy, przedstawiciele poszczególnych jednostek podpisali dokumentację uprawniającą ich do odbioru dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Z pozyskanego finansowania zakupionych zostanie m.in. 24 komplety ubrań ochronnych, 2 komplety ubrań koszarowych, pilarka spalinowa do drewna, hełmy strażackie oraz cztery nowoczesne aparaty powietrzne. Dodatkowo na potrzeby OSP w Cerekwicy zakupiony zostanie wóz bojowy, na który pozyskana została dodatkowa dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz kolejny wsparty został nasz trud. Dzięki temu dofinansowaniu zakupimy kolejny potrzebny nam sprzęt, co zwiększy nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy burmistrzowi Markowi Długozimie za dofinansowanie oraz całemu zespołowi pozyskiwania funduszy za merytoryczne wsparcie w procesie uzyskania dotacji – powiedział prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba i dodał: - Cieszy fakt, że burmistrz dostrzega znaczenie jednostek OSP i stale nas wspiera. Dzięki temu wsparciu wykonany został remont naszej remizy oraz zakupiony został nowy wóz bojowy – podsumowuje.

Wręczając dofinansowanie burmistrz Marek Długozima podkreślił: – Czynione przeze mnie starania o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz o polepszenie warunków pracy strażaków ochotników przyniosły kolejne, wymierne efekty. Wiem, jak ważne są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, więc stale dbam o ich doposażanie. W ostatnim czasie przekazałem strażakom sprzęt wart blisko 150 tys. zł, który został zakupiony w ramach dofinansowania, jakie Gmina Trzebnica otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej kupiliśmy nowe auta bojowe dla OSP Skoroszów oraz OSP Marcinowo, gdzie również powstała nowoczesna remiza. Teraz dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dla OSP w Cerekwicy, taki wóz otrzymają również strażacy ochotnicy z tej jednostki. W planach jest także budowa nowej remizy w Ujeźdźcu Wielkim. W tym miejscu pragnę również podziękować wszystkim strażakom z naszych gminnych jednostek OSP, za trud niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz za bardzo dobrą współpracę – zaznaczył burmistrz.

Planowane przekazanie nowego wozu bojowego dla OSP Cerekwica zbiegnie się w czasie z otwarciem nowej drogi łączącej Cerekwicę z Masłowem. Jej powstanie, podobnie jak nowy wóz, ułatwi również strażakom dotarcie do sąsiedniej miejscowości i niesienie pomocy poszkodowanym.