Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Trzebnica – Gmina wspierająca sport!

W Gminie Trzebnica działa 13 ogniw Ludowych Zespołów Sportowych. Ich przedstawiciele, a także reprezentanci sekcji tenisa stołowego, szachów i biegania, uczestniczyli 22 marca w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS.

Czesław Budzyń – Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS – złożył sprawozdanie ze swojej czteroletniej kadencji, omawiając także działalność poszczególnych ogniw oraz ich sukcesy w rożnych dyscyplinach sportu, a przy okazji wyróżnił zaangażowanych działaczy w środowisku wiejskim. Następnie przedstawił kierunki działania Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS na kolejne lata. Na zakończenie przemówienia skierował swoje podziękowania do Burmistrza Gminy Trzebnicy Marka Długozimy, wręczając także specjalnie przygotowany upominek.

- Pragnę serdecznie podziękować Panu Markowi Długozimie – Burmistrzowi Gminy Trzebnica za wspieranie inicjatyw i działalności Ludowych Zespołów Sportowych oraz za pracę i zaangażowanie w rozwój obiektów sportowych w naszej gminie, z których szeroko korzystają zawodnicy wiejskich klubów. Dziękuję za mądre decyzje, jakie Pan burmistrz podejmuje w odniesieniu nie tylko do LZS-ów, ale i całego miasta i gminy. W tym miejscu należy dodać, że Gmina Trzebnica jest jedyną z okolicznych gmin, która tak znacznie wspiera działalność LZS-ów, przekazując 120 tys. dofinansowania. Jeszcze raz dziękuję. - powiedział na spotkaniu Czesław Budzyń.

Po uzyskaniu absolutorium przez ustępującą Radę i gratulacjach, burmistrz wraz z gościem zebrania – Przewodniczącym Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu Andrzejem Cywińskim - uhonorował trzebnickich działaczy. Złotą Honorową Odznakę LZS przyznaną przez Radę Główna Zrzeszenia otrzymał wieloletni Przewodniczący Czesław Budzyń, odznakę Zasłużony dla LZS otrzymał wieloletni działacz – Stanisław Modelski.

Brązowymi odznakami Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS uhonorowani zostali: Krzysztof Komorowski, Tomasz Ordon, Piotr Reszyński, Franciszek Klimek, Daniel Gogacz, Paweł Deptak, Bartłomiej Sobieraj, Krzysztof Nowak, Piotr Fiediuk, Piotr Stasik, Adam Pindel, Marcin Szałapski, odnakami srebrnymi: Jacek Leszczyński, Przemysław Latos, Bartłomiej Cepiel, Rafał Jakusek, Krystian Kasperek, Sebastian Gajda, Tomasz Kowalik, Marcin Kobylański, Piotr Zabłocki, Tomasz Sobkowiak, Mirosław Aniołek, Sławomir Kardas, Paweł Zaremba, Andrzej Majchrzak.

Odznaki Złote otrzymali: Zbigniew Szewczyk, Tadeusz Cepiel, Tomasz Miszczuk, Krzysztof Surówka, Jacek Nita, Ireneusz Jarecki, Andrzej Hazubski, Marek Białek oraz jedyna kobieta w tym gronie – Jadwiga Drobik.

Na zakończenie spotkania, delegaci przystąpili do wyboru nowych władz Miejsko-Gminnego Zrzeszenia. Ponownie przewodniczącym wybrany został Czesław Budzyń, wiceprzewodniczącym Jerzy Krakowiak, II wiceprzewodniczącym Marek Białek, członkami Rady zostali: Henryk Kuzan, Andrzej Janik i Wiesław Zawadzki.

Nagrodzonym gratulujemy, a nowej Radzie życzymy wielu sukcesów w następnej czteroletniej kadencji.
 

SAM_8392.jpeg
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS.

IMG_0005.jpeg
Podziękowania przekazane przez 
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS dla Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy.