Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

By chronić zdrowie

Nasza gmina należy do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. Wprowadzamy bowiem i finansujemy od tego roku program szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla 130 dziewczynek (urodzono w roku 2000) – mieszkanek miasta i gminy. 19 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci objętych programem.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima przywitał przybyłych na spotkanie rodziców oraz zaproszonych gości - Dyrektor ZLA Annę Imielską i lekarza ginekologa oraz onkologa dr Michała Maciejewskiego z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a także Sekretarza Gminy Daniela Buczaka.

- Biorąc pod uwagę rekomendacje światowych i polskich towarzystw medycznych, podjąłem decyzję o przystąpieniu naszej gminy do programu, który ma na celu objęcie profilaktyką szczepień dziewczynek z rocznika 2000 zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzebnica. Koszt tych szczepień zostanie pokryty z budżetu gminy. To dopiero początek programu, będziemy go sukcesywnie kontynuować, dążąc do norm europejskich, gdzie takie szczepienia przeprowadza się już od kilku lat. - Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

Dr Michał Maciejewski zaprezentował zwięzłą i przejrzystą prezentację, w której omówił wszelkie kwestie związane z wirusem HPV oraz rakiem szyjki macicy. Przekonywał, że szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jest najskuteczniejszą znaną metodą profilaktyczną na ten typ nowotworu. Dane natomiast są zatrważające – około połowa kobiet, u których wykrywa się raka szyjki macicy umiera. Ponadto, zgodnie z badaniami statystycznymi, w Polsce zapada na tę chorobę cztery razy więcej kobiet, niż w krajach Skandynawskich, w których od kilku lat prowadzi się powszechne szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Na zakończenie spotkania, Dyrektor ZLA Anna Imielska, wyjaśniła rodzicom dziewczynek, które w tym roku kończą 13 lat i zostały objęte bezpłatnym programem szczepień, że należy wypełnić formularz wysłany wraz z zaproszeniem na spotkanie - zarówno w przypadku wyrażenia zgody na szczepienie, jak i jej braku – a następnie przekazać go wychowawcom klas. W ten sposób zostanie określona liczba potrzebnych szczepionek, jak i harmonogram przebiegu szczepień. Poformowała także, iż istnieje możliwość zaszczepienia starszych córek, po preferencyjnych cenach, wynegocjowanych z dostawcą.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu około 3 500 kobiet rocznie, z czego umiera co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

IMG_8380.jpeg
Spotkanie zorganiozwano w celach informacyjnych dla rodziców dziewczynek urodzonych w roku 2000, które zostały objęte programem szczepień przeciwko wirusowi HPV.

IMG_8385.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima rozpoczął spotkanie od przywitania przybyłych rodziców praz gości - Dyrektor ZLA Anny Imielskiej, l
ekarza ginekologa oraz onkologa dr Michała Maciejewskiego z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a także Sekretarza Gminy Daniela Buczaka.

IMG_8397.jpeg
Dr Michał Maciejewski zaprezentował zwięzłą i przejrzystą prezentację, w której omówił wszelkie kwestie związane z wirusem HPV oraz rakiem szyjki macicy.