• EN
  • DE
  • UA

10. Rewaloryzacja terenu grodziska w Trzebnicy

Nazwa zadania:

Rewaloryzacja terenu grodziska w Trzebnicy.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Trzebnica, działka nr 85/1

 

Opis proponowanego zadania:

Celem zadania jest rewaloryzacja terenu dawnego grodziska, która ma polegać na rekonstrukcji grodu wg. Wizualizacji T. R. Żurowskiego. Do rekonstrukcji obiektów posłużą pergole imitujące obiekty, które mogły znajdować się na terenie grodziska. Pergole na których rosnąć będzie bluszcz lub inne odpowiednie rośliny będą imitować mury budynków i mury okalające grodzisko. Prócz pergoli do wykonania inwestycji potrzebne będą tablice informacyjne dot. Historii miejsca oraz ławeczki i stoły, z których będą mogli skorzystaj odwiedzający to miejsce. Na grodzisku zasadzone zostaną różne kwiaty.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Realizacja zadania ma służyć lokalnej społeczności oraz osobom odwiedzającym Trzebnicę do celów rekreacyjnych oraz edukacyjnych. Teren grodziska jest niezagospodarowany od kilkudziesięciu lat i jego potencjał edukacyjno-turystyczny jest niewykorzystany. Nieliczni wiedzą lub pamiętają o tym wyjątkowym miejscu w naszym mieście. W Polsce mamy ok 1500 grodzisk, ale niewiele jest tak wyraźnie zaakcentowanych w krajobrazie jak trzebnickie. Rewaloryzacja grodziska w sposób przedstawiony we wcześniejszym punkcie nie tylko przybliży wygląd i historię dawnego grodu, ale również przez swą formę przedstawi sposób realizacji inwestycji proekologicznych w przestrzeni miejskiej.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.