Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica

Martyna Grucela, Jagoda Gajęcka, Klaudia Sałaj, Karolina Ryznar, Natalia Hariasz, Magdalena Tyczka, Patrycja Smaczyńska i Przemysław Świderski – to laureaci XIII Trzebnickiego Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica. 14 marca, w sali kinowej odbyła się uroczysta gala, podczas której wybranej ósemce wręczono statuetki.

Uroczystość rozpoczęła się od występu muzycznego zespołu Tadeusza Kuśnierza. Następnie prowadząca galę – Naczelnik Wydziału Promocji Agnieszka Pawlaczek – w imieniu gospodarza spotkania, Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, przywitała wszystkich zaproszonych gości. Na sali obecni byli członkowie Kapituły Konkursu oraz Komitetu Honorowego. Odczytano także list założycielki Fundacji „Świat na TAK”, posłanki na Sejm RP – Joanny Fabisiak.

Po krótkiej prezentacji wszystkich nominowanych do tytułu Wspaniałego Gminy Trzebnica, na scenę, wraz z rodzicami, zaproszeni zostali uczniowie, którzy nie znaleźli się w ścisłej ósemce. Drobne upominki oraz dyplomy i gratulacje wręczyli: burmistrz Marek Długozima, Dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz oraz Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej Monika Nalepa.

Wtedy też nastąpił kluczowy moment uroczystości – na który ze zniecierpliwieniem i lekką tremą czekali wszyscy laureaci oraz ich dumni rodzice, opiekunowie i wychowawcy. Statuetki i akty wpisania w poczet Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica wręczyli: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, Sekretarz Daniel Buczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz. Każdy laureat został najpierw krótko scharakteryzowany – jaki jest, jak działa, by budować „Świat na TAK”, co sądzą o nim inni – a następnie zaproszony wraz z rodzicami na scenę. Po otrzymaniu statuetki każdy laureat skierował kilka słów do widowni. Padły ciepłe i wzruszające podziękowania dla nauczycieli, dyrekcji, przyjaciół, a przede wszystkim rodziców, a także opisy najważniejszych akcji, w których laureaci brali czynny udział. Wszyscy mogli się przekonać, jak skromnymi, otwartymi i niezwykle dojrzałymi osobami są tegoroczni Wspaniali.

Kulminacyjnym punktem programu było ogłoszenie decyzji Kapituły Konkursu o przyznaniu tytułu Pierwszego Wspaniałego. Wśród szkół podstawowych mianem tym wyróżniono Martynę Grucelę, a ze szkół gimnazjalnych wybrano Patrycję Smaczyńską, która będzie reprezentowała Gminę Trzebnica w ogólnopolskim etapie konkursu.

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima poproszony został o kilka słów podsumuwujących tegoroczną galę. - Myślę, że wszyscy tu obecni – po wysłuchaniu prezentacji laureatów XIII edycji Trzebnickiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” - w pełni potwierdzicie konstatację Henryka Sienkiewicza, że „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: bo ona daje życie”. Ta prawda nabiera szczególnej wymowy w kontekście jakże mało pochlebnych opinii na temat młodzieży – dowodzi bowiem, że w uczniach tkwi wielki potencjał dobra, na którym można budować nadzieję na lepszą przyszłość. Drodzy laureaci, serdecznie gratuluję Wam awansu do elity uczniów, jaką bez wątpienia jest grono „Wspaniałych Gminy Trzebnica”. Burmistrz podziękował również Pani Jadwidze Janiszewskiej, Panu Jerzemu Treli oraz Pani Agnieszce Moździerz, a także całej Kapitule Konkursu za prowadzenie i kontynuowanie projektu „Ośmiu Wspaniałych”. Ciepłe słowa popłynęły także w kierunku rodziców laureatów, którzy zasługują na miano „Wspaniałych Rodziców”, wskazując swoim dzieciom wzorce do naśladowania. Podziękowania zostały także skierowane do dyrektorów i nauczycieli wspaniałej ósemki, którzy są najważniejszymi po rodzicach przewodnikami swoich wychowanków.

Niespodzianką na zakończenie gali było wyświetlenie kilkuminutowego filmu z laureatami w rolach głównych, przedstawiającego osiem działań i akcji, w które angażują się młodzi Wspaniali z Gminy Trzebnica. Udział w realizacji filmu jest też dla młodych ludzi cennym doświadczeniem i pamiątką na kolejne lata. Dlatego wszyscy laureaci otrzymali go w formie elektronicznej jako dodatkowy prezent.

IMG_7935.jpeg
Statuetki XIII Trzebnickiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".

IMG_7956.jpeg
Galę rozpoczął występ zespołu Tadeusza Kuśnierza.

IMG_7992.jpeg
Nominowani do tytułu Ośmiu Wspaniałych ze szkoł podstawowych.

IMG_8011.jpeg
Nominowani do tytułu Ośmiu Wspaniałych ze szkół gimnazjalnych.

IMG_8221.jpeg
Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica z Burmistrzem Markiem Długozimą.

IMG_8029.jpeg
Martyna Grucela.

IMG_8049.jpeg
Jagoda Gajęcka.

IMG_8067.jpeg
Karolina Ryznar.

IMG_8081.jpeg
Klaudia Sałaj.

IMG_8095.jpeg
Natalia Hariasz.

IMG_8114.jpeg
Magdalena Tyczka.

IMG_8131.jpeg
Patrycja Smaczyńska.

IMG_8154.jpeg
Przemysław Świderski.

IMG_8199.jpeg
Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima pogratulował laureatom konkursu oraz ich rodzicom, wychowawcom i dyrektorom szkół.