Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

9. Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Boleścinie

Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Boleścinie.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa w Boleścinie, działka nr 17

 

Opis proponowanego zadania:

Remont mający na celu odświeżenie oraz poprawę bezpieczeństwa pomieszczeń znajdujących się na ternie Szkoły Podstawowej w Boleścinie a w szczególności toalet, sali gimnastycznej, kuchni, korytarza oraz klas w jednym ze skrzydeł szkoły. Pilnej inwestycji wymaga instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, remont łazienki z których korzystają nasze dzieci z Boleścina oraz pobliskich miejscowości, wymiana pokrycia podłogowego w pomieszczeniach, które są opisane powyżej.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Pomieszczenia w skrzydle szkoły, o których mowa użytkowane są przez uczniów, przedszkolaków. Remont ten poprawi bezpieczeństwo oraz standard sanitarny dzieci oraz da możliwość organizacji zajęć i spotkań kulturalno-organizacyjnych dla mieszkańców Boleścina i pobliskich wsi.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.