Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

8. "Zmniejsz dystans" - projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków Mały z Domanowicami

Nazwa zadania:

"Zmniejsz dystans" - projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków Mały z Domanowicami.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Drogi gminne: 17, 70, 553, 551, 639, łączące Biedaszków Mały i Domanowice

 

Opis proponowanego zadania:

Proponuje się wykonać projekt budowy drogi asfaltowej łączącej Biedaszków Mały z Domanowicami. Obejmować będzie on odcinki dróg gminnych nr: 17, 70, 553, 551, 639. Główną częścią składową zadania będzie wykonanie projektu, na podstawie którego zostanie wykonana w późniejszym czasie nawierzchnia asfaltowa Obecnie, aby dostać się do drugiej miejscowości należy pokonać ok. 8 km – po  budowie drogi odległość do pokonania skróci się do 3 km.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Zadanie będzie służyło mieszkańcom obu miejscowości, wędkarzom oraz rolnikom. Rozwiąże ono problem z dojazdami do posesji, stawu państwowego oraz gruntów rolnych. Połączy dwie miejscowości: Biedaszków Mały i Domanowice.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

30 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.