• EN
  • DE
  • UA

7. Park kieszonkowy (posadzenie mini-parku przy ul. Czereśniowej)

Nazwa zadania:

Park kieszonkowy (posadzenie mini-parku przy ul. Czereśniowej).

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Trzebnica, ul. Czereśniowa, boisko do gry w badmintona

 

Opis proponowanego zadania:

Zasadzenie parku kieszeniowego w obrębie boiska do badmintona będzie niekonwencjonalnym przekształceniem istniejącej już przestrzeni rekreacyjnej. Ten niewielki rozmiarów park składać się będzie z drzew liściastych (alejowych i ozdobnych). Dodatkowo ułożona zostanie nawierzchnia sportowa, polipropylenowa na przygotowanym już boisku do gry w badmintona oraz zamontowana potrzebna infrastruktura (siatka). W obrębie boiska zostanie zamontowana mała architektura drewniana oraz oświetlenie solarne.

Park kieszonkowy – to tzw. Mini-park i jak podaje Wikipedia „publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park”. Nasz park zostanie stworzony na niewielkim fragmencie gruntu i będzie stanowił swoistą enklawę, która umożliwi osobom korzystającym na kontakt z zielenią. Park będzie odpowiedzią na wyraźny w tym miejscu niedobór naturalnej bariery chroniącej przed słońcem i wiatrem. Nasadzenie parku może być wstępem czy zapowiedzią do dalszego zagospodarowania terenu boisk sportowych zlokalizowanych przy ul. Czereśniowej.

Przykładowe nasadzenia to przede wszystkim drzewa alejowe i ozdobne, przeznaczone do nasadzeń parkowych, z dużą odpornością na warunki miejskie, o małych wymaganiach glebowych, np. klony, lipy drobnolistne, wierzby, grusze, kasztanowce, buki, dodatkowo krzewy (żywopłoty).

 

Oświetlenie solarne zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Park kieszeniowy doskonale osłoni miejsca przed słońcem i wiatrem. Będzie służył osobom korzystającym zarówno z boiska do gry jak i małej architektury jako miejsce relaksu i wytchnienia w przestrzeni zielonej.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.