• EN
  • DE
  • UA

5. Rewitalizacja stawu w Szczytkowicach - budowa przystani rowerowo-biegowej

Nazwa zadania:

Rewitalizacja stawu w Szczytkowicach - budowa przystani rowerowo-biegowej.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Szczytkowice, działka nr 48 AM1, teren nad stawem

 

Opis proponowanego zadania:

Zadanie przewiduje: oczyszczenie stawu w Szczytkowicach wraz z udrożnieniem/utworzeniem odpływu i dopływu wody, montaż stojaków na rowery, ławek drewnianych, koszy na śmieci, wiaty oraz stołu drewnianego.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Zadanie ułatwi funkcjonowanie osobom, które przemieszczają się na trasie ścieżki rowerowej biegnącej przez naszą miejscowość. Przystań umili wielu osobom wędrówki oraz poprawi wizerunek terenu.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

85 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.