• EN
  • DE
  • UA

4. Boisko wielofunkcyjne w Jaźwinach

Nazwa zadania:

Boisko wielofunkcyjne w Jaźwinach.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Jaźwiny, boisko, nr działki 150/2

 

Opis proponowanego zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x44 m z polami do gry:
- piłki ręcznej (40x20 m)

- koszykówki (23x15 m)

- siatkówki (18x9 m)

Ogrodzenie wokół boiska z przęseł z siatki powlekanej, słupki wysokości 4 m + 1 m w ziemi.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Projekt będzie służyć osobom dorosłym i dzieciom. Stworzenie boiska wielofunkcyjnego będzie promocją dla wsi oraz zachęci mieszkańców do aktywności sportowej i spędzeni czasu na świeżym powietrzu.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.