• EN
  • DE
  • UA

3. Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska wielofunkcyjnego w Marcinowie

Nazwa zadania:

Budowa (utwardzenie i oświetlenie) chodnika prowadzącego do boiska wielofunkcyjnego w Marcinowie.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Marcinowo, działka nr 221 i 22 do działki nr 201-AM-1

 

Opis proponowanego zadania:

Utwardzenie oraz oświetlenie nowego chodnika prowadzącego do miejsca integracji mieszkańców sołectwa tj. boiska wielofunkcyjnego oraz grilla. Zalecana szerokość chodnika to 120 cm.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Nowy chodnik służyć będzie mieszkańcom sołectwa ale i również odwiedzającym. Poprawi bezpieczeństwo, a także komfort w ruchu pieszym. Z chodnika korzystać będą m.in. dzieci, rodziny z wózkami.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.