• EN
  • DE
  • UA

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej brakującego odcinka ul. Polnej w Trzebnicy wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego

Nazwa zadania:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej brakującego odcinka ul. Polnej w Trzebnicy wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

 

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Trzebnica, ul. Polna (AM-5 DZ.NR 1/2 oraz AM-6 DZ.NR 85)

 

Opis proponowanego zadania:

1. Wykonanie asfaltowej jezdni.
2. Montaż lamp ulicznych.

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Realizacja zadania połączy ul. Polną z ul. Cichą i Lawendową usprawniając komunikację na terenie lokalnym. Montaż oświetlenia ulicznego zwiększy bezpieczeństwo szczególnie dzieci zimą, kiedy przez większość dnia jest ciemno.

 

Szacunkowy koszt brutto realizacji zadania:

100 tys. zł

  • Projekty poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Trzebnica 2020

    FB_projekty_Budżet Obywatelski 2020-15.jpeg

    W terminie 15-22 czerwca mieszkańcy Gminy Trzebnica zgłosili 15 projektów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 13 projektów. Dwa zadania nie spełniły warunków udziału w głosowaniu. Liderzy trzech zgłoszonych propozycji poinformowani zostali o potrzebie uzupełnienia zadań. Głosowanie odbędzie się w terminie 14-31 lipca w formie tradycyjnej (karty do głosowania) oraz online. Karty do głosowania do pobrania i wydrukowania dostępne  będą na stronie www.trzebnica.pl w zakładce budżet obywatelski od 14 lipca. W tej samej zakładce znajdziemy moduł online do głosowania przez internet.